QoC Είσοδος

Όροι και προϋποθέσειςΠολιτική Προστασίας ΔεδομένωνΣύμβαση Κύριας Συνδρομής Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΣ.ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΣ ΜΙΑ ΦΟΡΜΑ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΤΕΚΜΑΙΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. ΕΑΝ ΣΥΝΑΠΤΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΔΗΛΩΝΕΤΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΝΑ ΔΕΣΜΕΥΕΤΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΟΡΟΙ «ΕΣΕΙΣ» Ή «ΣΑΣ» ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΠΡΟΣΩΠΑ. ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΤΕΤΟΙΑ ΕΞΟΥΣΙΑ, Ή ΑΝ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ.Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στις υπηρεσίες, εάν είστε άμεσος ανταγωνιστής μας, παρά μόνο μετά από προηγούμενη γραπτή συναίνεσή μας. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στις Υπηρεσίες για λόγους παρακολούθησης της διαθεσιμότητας, της απόδοσης ή της λειτουργικότητά τους, ή για τυχόν άλλους λόγους συγκριτικής αξιολόγησης ή για ανταγωνιστικούς σκοπούς.Η Σύμβαση αυτή αναθεωρήθηκε τελευταία φορά στις 14 Οκτωβρίου 2015. Παράγει αποτελέσματα για εσάς και εμάς από την ημερομηνία αποδοχή της παρούσας Σύμβασης.* ΟΡΙΣΜΟΙ «Συνδεδεμένο» είναι κάθε νομικό πρόσωπο που, άμεσα ή έμμεσα, ελέγχει, ελέγχεται ή βρίσκεται υπό τον κοινό έλεγχο του νομικού προσώπου που είναι αντικείμενο της παρούσας. «Έλεγχος», για τους σκοπούς του παρόντος ορισμού, νοείται η άμεση ή έμμεση κυριότητα ή ο έλεγχος ποσοστού πάνω από το 50% των δικαιωμάτων ψήφου του νομικού προσώπου που είναι αντικείμενο της παρούσας. «Σύμβαση» είναι παρούσα Σύμβαση Κύριας Συνδρομής. «Υπηρεσίες Beta» είναι οι υπηρεσίες Μας που δεν είναι διαθέσιμες στους πελάτες γενικά. «Περιεχόμενο» είναι οι πληροφορίες που αποκτώνται από Εμάς από τους δικούς Μας δικαιοπαρόχους περιεχομένου ή από διαθέσιμες στο κοινό πηγές και παρέχονται σε Εσάς σύμφωνα με το Δελτίο Παραγγελίας, όπως περιγράφεται πληρέστερα στα Έγγραφα. «Έγγραφα» είναι τα διαδικτυακά εγχειρίδια χρήσης, τα αποδεικτικά έγγραφα και το βοηθητικό και εκπαιδευτικό υλικό Μας, όπως αυτά αναθεωρούνται ανά διαστήματα, τα οποία μπορείτε να βρείτε εφόσον επισκεφτείτε το Info Quest Technologies.gr ή συνδεθείτε στην αντίστοιχη Υπηρεσία. «Κακόβουλος κώδικας» είναι ο κώδικα, τα αρχεία, τα χειρόγραφα, τα μέσα ή τα προγράμματα που προορίζονται για την πρόκληση ζημίας, στα οποία περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, ιοί, σκουλήκια, ωρολογιακές βόμβες και Δούρειοι ίπποι. «Αγορά» είναι ένας διαδικτυακός κατάλογος ή αγορά εφαρμογών που λειτουργεί σε συνδυασμό με τις Υπηρεσίες, καθώς και τις ιστοσελίδες κάθε διαδόχου. «Εφαρμογές που Δεν είναι της Info Quest Technologies» είναι η Διαδικτυακή ή χωρίς σύνδεση εφαρμογή λογισμικού που παρέχεται από Εσάς ή από κάποιον τρίτο και λειτουργεί σε συνδυασμό με μια Υπηρεσία, και περιλαμβάνει, για παράδειγμα, μια εφαρμογή που έχει αναπτυχθεί από Σάς ή για Σας, είναι εισηγμένη σε Αγορά, ή έχει προσδιοριστεί ως Info Quest Technologies Add-On ή με παρόμοιο ορισμό. «Φόρμα Παραγγελίας» είναι ένα έγγραφο παραγγελίας με το οποίο καθορίζονται οι Υπηρεσίες που παρέχονται σύμφωνα με την παρούσα, η οποία συνάπτεται ανάμεσα σε Εσάς και Εμάς ή οποιαδήποτε από τα Συνδεδεμένα με Εμάς πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμπληρωματικών και πρόσθετων όρων της παρούσας. Καταρτίζοντας μια Φόρμα Παραγγελίας σύμφωνα με την παρούσας, ένα Συνδεδεμένο πρόσωπο συμφωνεί να δεσμεύεται από τους όρους της παρούσας Σύμβασης, σαν να ήταν ένα από τα αρχικώς συμβαλλόμενα μέρη της παρούσας. «Αποκτώμενες Υπηρεσίες» είναι οι Υπηρεσίες που Εσείς ή τα Συνδεδεμένα με Εσάς πρόσωπα αγοράζουν σύμφωνα με τη Φόρμα Παραγγελίας. «Υπηρεσίες» είναι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που Εσείς παραγγέλνετε με τη Φόρμα Παραγγελίας και διατίθενται από Εμάς μέσω διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένων συνδεόμενων συσκευών χωρίς σύνδεση, όπως περιγράφονται στα Έγγραφα. Στον όρο «Υπηρεσίες» δεν περιλαμβάνονται το Περιεχόμενο και οι Εφαρμογές που Δεν είναι της Info Quest Technologies. «Χρήστης» είναι το φυσικό πρόσωπο στο οποίο Εσείς έχετε παραχωρήσει την εξουσία να χρησιμοποιεί μια Υπηρεσία, για το οποίο Εσείς παραγγείλατε την Υπηρεσία, και στο οποίο Εσείς (ή Εμείς κατόπιν αιτήματός Σας) χορηγήσατε διαπίστευση χρήστη και κωδικό πρόσβασης. Στους Χρήστες περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, οι υπάλληλοί Σας, οι σύμβουλοι, οι ανάδοχοι και οι εκπρόσωποί σας, και τρίτα πρόσωπα με τα οποία Εσείς διατηρείτε επιχειρηματικές συναλλαγές. «Εμείς», «Εμάς» ή «Μας» είναι η εταιρεία Info Quest Technologies.gr που περιγράφεται στο Άρθρο 12 (Ποιο Είναι Το Αντισυμβαλλόμενο Μέρος, Κοινοποιήσεις, Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία). «Εσείς» ή «Σας» είναι η εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο για την οποία συνάπτεται η παρούσα Σύμβαση, και τα Συνδεδεμένα πρόσωπα αυτής της εταιρείας ή αυτού του νομικού προσώπου. «Τα Δεδομένα Σας» είναι τα ηλεκτρονικά δεδομένα και οι πληροφορίες που υποβάλλονται από Σας ή για Σας στις Αποκτώμενες Υπηρεσίες ή που συλλέγονται και υφίστανται επεξεργασία από Σας ή για Σας με χρήση των Αποκτώμενων Υπηρεσιών, εκτός από το Περιεχόμενο και τις Εφαρμογές που δεν είναι της Info Quest Technologies.   * ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΣ 2.1. Παροχή των Αποκτώμενων Υπηρεσιών. Εμείς αναλαμβάνουμε (α) να θέτουμε στη διάθεσή Σας τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση καθώς και την ισχύουσα Φόρμα Παραγγελίας, (β) να Σας παρέχουμε την βασική υποστήριξή Μας για τις Αποκτώμενες Υπηρεσίες χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση, και/ή να αναβαθμισμένη υποστήριξη εφόσον αυτή έχει αποκτηθεί, και (γ) να καταβάλουμε κάθε εμπορικά εύλογη προσπάθεια ώστε να παρέχουμε τις Διαδικτυακές Αποκτώμενες Υπηρεσίες 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, εκτός από: (i) τις προγραμματισμένες διακοπές λειτουργίας (για τις οποίες αποστέλλουμε ηλεκτρονική ειδοποίηση 8 τουλάχιστον ώρες πριν και τις οποίες προγραμματίζουμε να το βαθμό που είναι δυνατόν, κατά τις ώρες του Σαββατοκύριακου μεταξύ των 6:00 μ.μ. Παρασκευής και των 3:00 π.μ. Δευτέρας (UTC + 02: 00) ώρα), και (ii) από τυχόν μη δυνατότητα διάθεσης που είναι αποτέλεσμα συνθηκών πέραν του εύλογου ελέγχου Μας, όπως, για παράδειγμα, ανωτέρα βία, κυβερνητική πράξη, πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμός, πολιτική αναταραχή, πράξη τρομοκρατίας, απεργία ή άλλο εργασιακό πρόβλημα (εκτός από αυτά που αφορούν τους δικούς Μας υπαλλήλους), αδυναμία ή καθυστέρηση παροχής των Διαδικτυακών υπηρεσιών, Εφαρμογές που Δεν είναι της Info Quest Technologies, ή άρνηση εξυπηρέτηση.2.2. Προστασία των Δεδομένων Σας. Διατηρούμε διοικητικές, φυσικές και τεχνικές εγγυήσεις προστασίας για την εξασφάλιση της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Δεδομένων Σας, όπως περιγράφεται στα Έγγραφα. Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν ενδεικτικά μέτρα αποτροπής της πρόσβασης, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψης των Δεδομένων Σας από το προσωπικό Μας, εκτός από την περίπτωση (α) της παροχής των Αποκτώμενων Υπηρεσιών και της πρόληψης ή αντιμετώπιση ζητημάτων των υπηρεσιών ή τεχνικών προβλημάτων, (β) που επιβάλλεται από το νόμο σύμφωνα με το Άρθρο 7.3 (Υποχρεωτική Πληροφόρηση) κατωτέρω, ή (γ) που Εσείς έχετε επιτρέψει ρητώς και εγγράφως.2.3 Το Προσωπικό μας. Ενέχουμε ευθύνη για την εκπλήρωση διαμέσου του προσωπικού Μας (συμπεριλαμβανομένων των υπαλλήλων και των εργολάβων Μας) και την τήρηση των υποχρεώσεών Μας στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα.2.4 Υπηρεσίες Beta. Ανά διαστήματα, μπορεί να Σας προσκαλούμε να δοκιμάσετε τις Υπηρεσίες Beta χωρίς χρέωση. Μπορείτε να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε κάθε τέτοια δοκιμή, κατά την απόλυτη κρίση σας. Οι Υπηρεσίες Beta ορίζονται σαφώς ως beta, πιλοτική, περιορισμένης έκδοσης, προεπισκόπηση προγραμματιστή, μη-παραγωγής, αξιολόγησης ή με βάση την περιγραφή παρόμοιων εισαγωγών. Οι Υπηρεσίες Beta προορίζονται για σκοπούς αξιολόγησης και όχι παραγωγής, δεν εμπίπτουν στον όρο «Υπηρεσίες» στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, δεν παρέχεται υποστήριξη γι’ αυτές, και ενδέχεται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, κάθε δοκιμαστική περίοδος των Υπηρεσιών Beta λήγει κατά την προηγούμενη της ημέρας παρέλευσης ενός έτους από την ημέρα έναρξης της δοκιμής ή την ημέρα κατά την οποία μία έκδοση των Υπηρεσιών Beta έγινε γενικά διαθέσιμη. Διατηρούμε το δικαίωμα να διακόψουμε την παροχή των Υπηρεσιών Beta οποιαδήποτε στιγμή, κατά την απόλυτη κρίση Μας και να μην τις διαθέσουμε ποτέ ξανά γενικά. Δε φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύπτει από ή σε σχέση με μια Υπηρεσία Beta.* ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 3.1 Συνδρομές. Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στην ισχύουσα Φόρμα Παραγγελίας, (α) οι Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο αποκτώνται όπως οι συνδρομές, (β) οι συνδρομές μπορεί να προστεθεί κατά τη διάρκεια μιας περιόδου συνδρομής στην ίδια τιμή της υποκείμενης συνδρομής, υπολογιζόμενη κατ’ αναλογία για το τμήμα της εν λόγω περιόδου συνδρομής που απομένουν κατά το χρόνο που προστίθενται οι συνδρομές, και (γ) τυχόν προστιθέμενες συνδρομές λήγουν κατά την ημέρα λήξης της υποκείμενης συνδρομής.3.2 Όρια Χρήσης. Οι Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο υπόκεινται σε περιορισμούς χρήσης, όπως για παράδειγμα οι ποσότητες που καθορίζονται στη Φόρμα Παραγγελίας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, (α) η ποσότητα που αναγράφεται στη Φόρμα Παραγγελίας αναφέρεται στους Χρήστες, και δεν μπορεί να επιτραπεί η πρόσβαση στην Υπηρεσία ή το Περιεχόμενο σε Χρήστες περισσότερους από τον αναγραφόμενο αυτό αριθμό, (β) ο κωδικός πρόσβασης ενός Χρήστη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, και (γ) η διαπίστευση του Χρήστη μπορεί να ανατεθεί σε ένα νέο πρόσωπο που αντικαθιστά ένα άλλο που δε χρησιμοποιεί πλέον την Υπηρεσία ή το Περιεχόμενο. Σε περίπτωση παράβασης των συμβατικών ορίων χρήσης, Μπορούμε να συνεργαστούμε με Εσάς ώστε να περιορίσουμε τη χρήση Σας εντός των ορίων αυτών. Εάν, παρά τις προσπάθειές Μας, δεν είναι δυνατόν ή δεν υπάρχει διάθεση από μέρους Σας να τηρήσετε τα συμβατικά όριο χρήσης, πρέπει να συμπληρώσετε μία Φόρμα Παραγγελίας για πρόσθετες ποσότητες επί των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου αμέσως μετά το αίτημά Μας, και/ή να πληρώσετε το ποσό τυχόν τιμολογίου για υπέρβαση χρήσης σύμφωνα με το Άρθρο 5.2 (Τιμολόγια και Καταβολή).3.3 Οι Υποχρεώσεις Σας. Αναλαμβάνετε (α) την ευθύνη για την τήρηση της παρούσας Σύμβασης εκ μέρους των Χρηστών, (β) την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και τη νομιμότητα των Δεδομένων Σας και των μέσων με τα οποία αποκτάτε τα Δεδομένα Σας, (γ) να καταβάλλετε κάθε εμπορικά εύλογη προσπάθεια για να αποτρέψετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου, και να Μας ενημερώσετε αμελλητί για τυχόν τέτοια μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση, (δ) να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο μόνο σύμφωνα με τα Έγγραφα και τους ισχύοντες νόμους και κρατικούς κανονισμούς, και (ε) να τηρείτε τους όρους χρήσης των Εφαρμογών που Δεν είναι της Info Quest Technologies.gr μαζί με τις οποίες χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο.3.4 Περιορισμοί Χρήσης. Δεν επιτρέπεται (α) να κάνει θέτετε στη διάθεση ή αν χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο προς όφελος οποιουδήποτε άλλου εκτός από Εσάς ή από τους Χρήστες, (β) να πωλείτε, μεταπωλείτε, παρέχετε άδεια χρήσης, παρέχετε περαιτέρω άδεια χρήσης, διανέμετε, να συνάπτετε σύμβαση μίσθωσης ή χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο, ή να περιλαμβάνετε τις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο σε γραφείο παροχής υπηρεσιών ή σε προσφορά ανάθεσης σε τρίτο, (γ) να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για την αποθήκευση ή τη μετάδοση παραβατικού, δυσφημιστικού ή με οποιοδήποτε τρόπο παράνομου ή επιζήμιου υλικού, ή για την αποθήκευση ή μετάδοση υλικού κατά παράβαση του δικαιώματος της ιδιωτικής ζωής τρίτου, (δ) να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες για την αποθήκευση ή τη μετάδοση Κακόβουλου κώδικα, (ε) να παρεμβαίνετε ή να διαταράσσετε την ακεραιότητα ή την απόδοση των Υπηρεσιών ή των δεδομένων τρίτου που εμπεριέχονται σε αυτές, (στ) να επιχειρείτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο ή τα συναφή συστήματα ή δίκτυα, (ζ) να επιτρέπετε άμεσα ή έμμεσα την πρόσβαση ή τη χρήση των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου με τρόπο που καταστρατηγεί τα συμβατικά όρια χρήσης, (η) να αντιγράφετε τις Υπηρεσία ή οποιοδήποτε τμήμα, χαρακτηριστικό ή λειτουργία ή διεπαφή χρήστη αυτής, (θ) να αντιγράφετε το Περιεχόμενο εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από την παρούσα ή από τη Φόρμα Παραγγελίας ή τα Έγγραφα, (ι) να διαμορφώνετε ή να αντιγράφετε οποιοδήποτε μέρος των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου, πλην από το να διαμορφώνετε το δικό Σας εσωτερικό δίκτυο ή διαφορετικά για τους δικούς Σας εσωτερικούς επιχειρηματικούς σκοπούς ή όπως αυτό επιτρέπεται από τα Έγγραφα, ή (ια) να εκμεταλλεύεστε την πρόσβαση στις Υπηρεσίες ή το Περιεχόμενο με σκοπό να αναπτύξετε ένα ανταγωνιστικό προϊόν ή υπηρεσία, ή (ιβ) να προβαίνετε σε αποσυμπίληση των Υπηρεσιών (στο βαθμό που αυτός ο περιορισμός επιτρέπεται από το νόμο).3.5 Υπηρεσίες Προσβάσιμες από Όλους. Εφόσον είστε συνδρομητής σε μια Υπηρεσία για τη δημιουργία και τη φιλοξενία των ιστοσελίδων που είναι προσβάσιμες από όλους, είστε υποχρεωμένοι να τηρείτε, και υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση των Χρηστών προς την Πολιτική Μας για τις Υπηρεσίες Προσβάσιμες από Όλους στο http://www.questoncloud.com/terms-and-conditions, και ακόμα είστε αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των κανόνων του εφαρμοστέου δικαίου σχετικά με τη χρήση των cookies ή άλλες τεχνολογίες εντοπισμού αυτών των ιστοσελίδων.3.6. Απομάκρυνση του Περιεχομένου και των Εφαρμογών που Δεν είναι της Info Quest Technologies. Σε περίπτωση που Μας ζητηθεί από ένα δικαιοπάροχο να απομακρύνουμε το Περιεχόμενο, ή πληροφορηθούμε ότι το Περιεχόμενο που παρέχεται σε Εσάς ενδέχεται να προσβάλει το εφαρμοστέο δίκαιο ή τα δικαιώματα τρίτων, Εμείς Σας ενημερώσουμε σχετικά και τότε Εσείς απομακρύνετε αμέσως το εν λόγω Περιεχόμενο από τα συστήματα Σας. Σε περίπτωση που πληροφορηθούμε ότι μία Εφαρμογή που Δεν είναι της Info Quest Technologies Application και φιλοξενείται σε μια Υπηρεσία από Εσάς ενδεχομένως παραβιάζει τους όρους των Υπηρεσιών Μας που είναι Προσβάσιμες σε Όλους ή το εφαρμοστέο δίκαιο ή τα δικαιώματα τρίτου, Εμείς Σας ενημερώνουμε σχετικά και τότε Εσείς απενεργοποιείτε αμέσως αυτή την Εφαρμογή που Δεν είναι της Info Quest Technologies ή θα τροποποιείτε το την Εφαρμογή που Δεν είναι της Info Quest Technologies με σκοπό την αποτροπή της ενδεχόμενης παραβίασης. Εάν δεν προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες όπως υπαγορεύεται ανωτέρω, έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε το ισχύον Περιεχομένου, την Υπηρεσία και/ή την Εφαρμογή που Δεν είναι της Info Quest Technologies μέχρι την αποτροπή της ενδεχόμενης παραβίασης.* ΠΑΡΟΧΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ INFO QUEST TECHNOLOGIES 4.1. Απόκτηση Προϊόντων και Υπηρεσιών που είναι της Info Quest Technologies. Εμείς ή οι τρίτοι ενδέχεται να διαθέτουν (για παράδειγμα, μέσω μια Αγοράς ή με άλλο τρόπο), προϊόντα ή υπηρεσίες τρίτου, όπως για παράδειγμα Εφαρμογές που δεν είναι της Info Quest Technologies και υπηρεσίες εκτέλεσης και άλλες συμβουλευτικές υπηρεσίες. Τυχόν απόκτηση από Εσάς αυτών των προϊόντων ή υπηρεσιών που Δεν είναι της Info Quest Technologies, καθώς και τυχόν ανταλλαγή δεδομένων ανάμεσα σε Εσάς και οποιονδήποτε πάροχο άλλο από την Info Quest Technologies, ισχύει αποκλειστικά ανάμεσα σε Εσάς και σε αυτόν τον πάροχο άλλο από την Info Quest Technologies. Δεν εγγυόμαστε ή υποστηρίζουμε Εφαρμογές που Δεν είναι της Info Quest Technologies ή άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που Δεν είναι της Info Quest Technologies, ανεξαρτήτως εάν χαρακτηρίζονται ή όχι από Εμάς ως «πιστοποιημένα» ή άλλως πως, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στη Φόρμα Παραγγελίας.4.2. Εφαρμογές που Δεν είναι της Info Quest Technologies και τα Δεδομένα Σας. Στην περίπτωση που εγκαθιστάτε ή ενεργοποιείτε μια Εφαρμογή που Δεν είναι της Info Quest Technologies για χρήση μαζί με μια Υπηρεσία, Μας παρέχετε την άδεια να επιτρέπουμε στον πάροχο της Εφαρμογής που Δεν είναι της Info Quest Technologies να έχει πρόσβαση στα Δεδομένα Σας, εφόσον αυτό απαιτείται για τη λειτουργία της Εφαρμογής που Δεν είναι της Info Quest Technologies Αίτηση με την Υπηρεσία. Δε φέρουμε ευθύνη για τυχόν κοινοποίηση, τροποποίηση ή διαγραφή των Δεδομένων Σας που επέρχεται ως αποτέλεσμα της πρόσβασης μίας Εφαρμογής που Δεν είναι της Info Quest Technologies Application.4.3. Ενσωμάτωση με τις Εφαρμογές της Info Quest Technologies. Οι Υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν χαρακτηριστικά που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να λειτουργούν σε συνδυασμό με Εφαρμογές που Δεν είναι της Info Quest Technologies. Για να κάνετε χρήση των χαρακτηριστικών αυτών, μπορεί να είναι απαραίτητο να αποκτήσετε πρόσβαση σε Εφαρμογές που Δεν είναι της Info Quest Technologies από τους αντίστοιχους παρόχους, και μπορεί να είναι απαραίτητο να παρέχετε σε Εμάς πρόσβαση στο λογαριασμό(ούς) σας στις Εφαρμογές που Δεν είναι της Info Quest Technologies. Εάν ο πάροχος της Εφαρμογής που Δεν είναι της Info Quest Technologies παύει υπό εύλογους όρους να διαθέτει την Εφαρμογή που Δεν είναι της Info Quest Technologies υπό μορφή δεκτική για λειτουργόα σε σενδυασμό με τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας, παύουμε να παρέχουμε τα εν λόγω χαρακτηριστικά της Υπηρεσίας χωρίς να Εσείς να έχετε το δικαίωμα επιστροφή χρημάτων, πίστωσης ή άλλης αποζημίωσης.* ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 5.1. Χρεώσεις. Υποχρεούστε να καταβάλλετε όλες τις χρεώσεις που καθορίζονται στις Φόρμες Παραγγελίας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα ή στη Φόρμα Παραγγελίας, (i) οι χρεώσεις υπολογίζονται με βάση τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο που αγοράστηκαν και όχι με βάση την πραγματική χρήση αυτών, (ii) οι υποχρεώσεις καταβολής δεν δύνανται να ακυρωθούν και τα ποσά που καταβάλλονται δεν επιστρέφονται, και (iii) οι ποσότητες που αγοράζονται δεν είναι δυνατόν να μειωθούν κατά τη διάρκεια της σχετικής περιόδου συνδρομής.5.2. Τιμολόγια και Καταβολή. Υποχρεούστε να Μας παρέχετε έγκυρα και ενημερωμένα στοιχεία πιστωτικής κάρτας ή Λογαριασμού PayPal, ή με μια έγκυρη εντολή αγοράς ή εναλλακτικό έγγραφο που είναι εύλογα αποδεκτό από Εμάς. Στην περίπτωση που Μας παρέχετε στοιχεία Paypal, Μας εξουσιοδοτείτε ταυτόχρονα να χρεώνουμε αυτόν το Λογαριασμό PayPal κατά τις μελλοντικές αγορές Σας. Μπορείτε να ανακαλέσετε την εξουσιοδότηση αυτό στο Προφίλ του λογαριασμού Σας στο Paypal.com. Εάν επιλέξετε το PayPal ως μέθοδο πληρωμής, χρησιμοποιείται η προεπιλεγμένη μέθοδος πληρωμής στο PayPal (Συμφωνία Επαναλαμβανόμενης Χρέωσης του PayPal), εκτός εάν Εσείς επιλέξετε μια άλλη μέθοδος πληρωμής PayPal που προτιμάτε (PayPalExpress). Υποχρεούστε να δέχεστε το σχήμα Συναλλαγών Αναφοράς όποτε αυτό εφαρμόζεται σύμφωνα με τη Φόρμα Παραγγελίας. Μπορείτε να ακυρώσετε το σχήμα Συναλλαγών Αναφοράς στο Προφίλ του λογαριασμού Σας στο Paypal.com. Κατά την παροχή των στοιχείων πιστωτικής κάρτας ή PayPal, Μας εξουσιοδοτείτε όπως χρεώνουμε αυτή την πιστωτική κάρτα για όλες τις Αποκτώμενες Υπηρεσίες που απαριθμούνται στη Φόρμα Παραγγελίας για την αρχική διάρκεια εγγραφής, το διάστημα της περιόδου χρήσης και κάθε περίοδο ανανεωμένης και επαναλαμβανόμενης συνδρομής όπως ορίζεται στο Άρθρο 11.2 (Διάρκεια των Αποκτώμενων Συνδρομών). Οι χρεώσεις αυτές γίνονται εκ των προτέρων, είτε σε μηνιαία βάση ή με οποιαδήποτε άλλη συχνότητα χρέωσης αναφέρεται στην ισχύουσα Φόρμα Παραγγελίας. Εάν η Φόρμα Παραγγελίας ορίζει ότι η καταβολή γίνεται με τρόπο άλλο από την πληρωμή με πιστωτική κάρτα, Σας αποστέλλουμε το τιμολόγιο εκ των προτέρων και διαφορετικά σύμφωνα με τη σχετική Φόρμα Παραγγελίας. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην Φόρμα Παραγγελίας, οι χρεώσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί τιμολόγιο καθίστανται απαιτητές από την ημέρα έκδοσης του τιμολογίου. Τα ποσά των χρεώσεων ποικίλλουν, ανάλογα με την εκ μέρους Σας χρήση των υπηρεσιών που παρέχουμε. Υποχρεούστε παρέχετε πλήρη και ακριβή στοιχεία χρέωσης και επικοινωνίας σε Εμάς και να μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές των στοιχείων αυτών.5.3. Εκπρόθεσμες Οφειλές. Εάν κάποιο ποσό για το οποίο έχει εκδοθεί τιμολόγιο δεν καταβληθεί κατά την ημέρα που καθίσταται ληξιπρόθεσμο, τότε, χωρίς να αποκλείονται τα δικαιώματά Μας ή τα διαθέσιμα επανορθωτικά μέσα, (α) οφείλονται τόκοι υπερημερίας με επιτόκιο 1,5% ανά μήνα επί του οφειλόμενου ποσού, ή με το μέγιστο ποσοστό που επιτρέπεται από το νόμο, όποιο είναι χαμηλότερο, και/ή (β) Εμείς ενδέχεται να εισάγουμε στις μελλοντικές ανανεώσεις συνδρομής και τις Φόρμες Παραγγελίας όρους πληρωμής με μικρότερο διάστημα από αυτό που ορίζονται στο Άρθρο 5.2 (Τιμολόγια και Καταβολή).5.4. Αναστολή των Υπηρεσιών και Απαιτητό. Εάν κάποιο οφειλόμενο ποσό βάσει της παρούσας ή τυχόν άλλης συμφωνίας για τις υπηρεσίες Μας ΄έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο για 30 ή περισσότερες ημέρες (ή για 10 ή περισσότερες ημέρες στην περίπτωση των οφειλών για τις οποίες Μας έχουμε εξουσιοδότηση να χρεώνουμε την πιστωτική Σας κάρτα), έχουμε το δικαίωμα, χωρίς να αποκλείονται άλλα δικαιώματά Μας και επανορθωτικά μέσα, να θεωρήσουμε το σύνολο των οφειλόμενων ποσών βάσει των συμφωνιών αυτών ως ληξιπρόθεσμα και επομένως αμέσως απαιτητά, και να αναστείλουμε την παροχή των Υπηρεσίες Μας προς Εσάς μέχρις ότου τα ποσά αυτά καταβληθούν πλήρως. Σας επιδίδεται ειδοποίηση ότι ο λογαριασμός σας έχει καταστεί ληξιπρόθεσμος, σύμφωνα με το Άρθρο 12.2 (Τρόπος Επίδοσης Ειδοποίησης), 7 τουλάχιστον ημέρες πριν από την αναστολή παροχής υπηρεσιών προς Εσάς.5.5. Αμφισβήτηση Πληρωμής. Δε θα προβούμε σε άσκηση των δικαιωμάτων Μας σύμφωνα με τα ανωτέρω Άρθρα 5.3 (Ληξιπρόθεσμες Οφειλές) ή 5.4 (Αναστολή των Υπηρεσιών και Απαιτητό), εάν αμφισβητείτε τις χρεώσεις αυτές εύλογα και με καλή πίστη και συνεργάζεστε με κάθε επιμέλεια για τη διευθέτηση της διαφοράς.5.6. Φόροι. Στις χρεώσεις Μας δεν περιλαμβάνονται φόροι, εισφορές, δασμοί ή παρόμοιες κρατικές διατιμήσεις πάσης φύσεως, όπως για παράδειγμα ο φόρος προστιθέμενης αξίας, ο φόρος επί των πωλήσεων, ο φόρος εκμετάλλευσης ή ο φόρος παρακράτησης, εκτιμητέοι από οποιαδήποτε δικαιοδοσία (συλλογικά, «Φόροι»). Υποχρεούστε να καταβάλετε όλους του Φόρους που σχετίζονται με τις αγορές σας σύμφωνα με την παρούσα. Αν επιβαρυνθούμε με τη νομική υποχρέωση να καταβάλουμε ή να εισπράξουμε Φόρους για τους οποίους είστε υπόχρεοι Εσείς δυνάμει του παρόντος Άρθρου 5.6, θα εκδώσουμε τιμολόγιο στο όνομά Σας και Εσείς θα καταβάλλετε το ποσό αυτό, εκτός εάν προσκομίσετε έγκυρο πιστοποιητικό φορολογικής απαλλαγής που έχει παρασχεθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή. Για λόγους σαφήνειας αναφέρουμε ότι είμαστε αποκλειστικά υπόχρεοι για τους φόρους που είναι επιβάλλονται σε Εμάς με βάση το εισόδημα, την περιουσία και τους εργαζόμενους Μας.5.7. Μελλοντική Λειτουργία. Συμφωνείτε ότι οι αγορές σας δεν εξαρτώνται από την μελλοντική λειτουργία ή τα χαρακτηριστικά ή από τα τυχόν δημόσια σχόλια που έγιναν από Εμάς προφορικά ή γραπτά σχετικά με τις μελλοντικές λειτουργίες ή χαρακτηριστικά.* ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΕΣ 6.1. Επιφύλαξη Δικαιωμάτων. Με την επιφύλαξη των περιορισμένων δικαιωμάτων που παραχωρούνται ρητά στην παρούσα, Εμείς και οι δικαιοπάροχοι Μας διατηρούμε όλα τα δικαιώματα, τους τίτλους και τα συμφέροντά Μας/τους επί των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένων όλων των συναφών δικαιωμάτων Μας/τους πνευματικής ιδιοκτησίας. Δεν Σας παραχωρείτε κανένα δικαίωμα υπό την παρούσα, πέραν των όσων ορίζονται ρητά στην παρούσα.6.2. Άδεια για Χρήση του Περιεχομένου. Στο πλαίσιο των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των αδειών Μας, Σας χορηγούμε μια παγκόσμιας εμβέλειας, περιορισμένης διάρκειας άδεια χρήσης του Περιεχομένου που αποκτάτε Εσείς σύμφωνα με τις Φόρμες Παραγγελίας, υπό την επιφύλαξη των όσων ορίζονται σε αυτές τις Φόρμες Παραγγελίας, στην παρούσας Σύμβαση και τα Έγγραφα.6.3. Άδεια για Φιλοξενία των Δεδομένων και των Εφαρμογών. Χορηγείτε σε Εμάς και τα Συνδεδεμένα με Εμάς πρόσωπα μία παγκόσμιας εμβέλειας, περιορισμένης διάρκειας άδεια φιλοξενίας, αντιγραφής, μετάδοσης και έκθεσης των Δεδομένων Σας, τυχόν Εφαρμογών που Δεν είναι της Info Quest Technologies Εφαρμογές και κωδίκων προγράμματος που δημιουργούνται από Σας ή για Σας με τη χρήση μια Υπηρεσίας, στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την παροχή των Υπηρεσιών Μας σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση. Με την επιφύλαξη των περιορισμένων αδειών που χορηγούνται στην παρούσα, δεν αποκτούμε κανένα περαιτέρω δικαίωμα, τίτλο ή συμφέρον από Σας ή τους δικαιοπαρόχους Σας δυνάμει της παρούσας Σύμβασης επί των Δεδομένων Σας από οποιαδήποτε Εφαρμογή που Δεν είναι της Info Quest Technologies ή από κώδικα προγράμματος.6.4. Άδεια χρήσης των Αξιολογήσεων. Χορηγείτε σε Εμάς και τα Συνδεδεμένα με Εμάς πρόσωπα μία παγκόσμιας εμβέλειας, διαρκή, αμετάκλητη, και απαλλαγμένη από την καταβολή τελών άδεια χρήσης και ενσωμάτωσης στις Υπηρεσίες τυχόν προτάσεων, αιτημάτων βελτίωσης, συστάσεων, διορθώσεων ή άλλων σχολίων που παρέχονται από Εσάς ή τους Χρήστες σχετικά με την λειτουργία των Υπηρεσιών.* ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 7.1. Ορισμός των Εμπιστευτικών Πληροφοριών. «Εμπιστευτικές Πληροφορίες» είναι οι πληροφορίες που αποκαλύπτονται από ένα συμβαλλόμενο μέρος («Αποκαλύπτον Μέρος») στο άλλο («Αποδέκτης»), είτε προφορικώς είτε γραπτώς, και οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές ή που εύλογα νοούνται ως εμπιστευτικές δεδομένου του χαρακτήρα των πληροφοριών αυτών και των περιστάσεων της αποκάλυψης. Οι δικές Σας Εμπιστευτικές Πληροφορίες περιλαμβάνουν τα Δεδομένα Σας· Οι δικές Μας Εμπιστευτικές Πληροφορίες περιλαμβάνουν τις Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο· και οι Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των δύο μερών περιλαμβάνουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Σύμβασης και όλες τις Φόρμες Παραγγελίας (συμπεριλαμβανομένων των Εντύπων τιμολόγησης), καθώς και τα επιχειρηματικά και προωθητικά σχέδια, την τεχνολογία και τις τεχνικές πληροφορίες, τα σχέδια και τις μελέτες των προϊόντων, και τις επιχειρηματικές διαδικασίες που αποκαλύπτονται από τα μέρη. Ωστόσο, στον όρο Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν περιλαμβάνεται καμία πληροφορία που (i) είναι ή γίνεται ευρύτερα γνωστή στο κοινό χωρίς το Αποκαλύτπον Μέρος να έχει παραβεί την υποχρέωσή του, (ii) ήταν ήδη γνωστή στον Αποδέκτη πριν από την κοινοποίηση της από το Αποκαλύπτων Μέρος χωρίς το τελευταίο να έχει παραβεί την υποχρέωσή του, (iii) αποκαλύφθηκε από κάποιον τρίτο χωρίς το Αποκαλύτπον Μέρος να έχει παραβεί την υποχρέωσή του, ή (iv) έχει περαιτέρω αναπτυχθεί ανεξάρτητα από τον Αποδέκτη.7.2. Προστασία των Εμπιστευτικών Πληροφοριών. Ο Αποδέκτης υποχρεούται να προστατεύει το απόρρητο των πληροφοριών στον ίδιο βαθμό που προστατεύει το απόρρητο των δικών του Εμπιστευτικών Πληροφοριών όμοιου είδους (όχι όμως σε βαθμό χαμηλότερο της δέουσας επιμέλειας) (i) να μην χρησιμοποιεί τις τυχόν Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Αποκαλύπτοντος Μέρους για οποιοδήποτε σκοπό εκτός του πεδίου της παρούσας Σύμβασης, και (ii) εκτός εάν επιτρέπεται διαφορετικά με γραπτή άδεια του Αποκαλύπτοντος Μέρους, να περιορίσει την πρόσβαση στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Αποκαλύπτοντος Μέρους σε αυτούς τους υπαλλήλους και τους εργολάβους τους δικούς τους και των Συνδεδεμένων με αυτό προσώπων που την έχουν ανάγκη για την εξυπηρέτηση σκοπών που συνάδουν με η παρούσα Σύμβαση και οι οποίοι έχουν υπογράψει συμφωνίες εμπιστευτικότητας με τον Αποδέκτη, οι οποίες περιέχουν διατάξεις προστασίας που δεν είναι λιγότερο αυστηρές από τις διατάξεις της παρούσας. Κανένα μέρος δεν επιτρέπεται να αποκαλύπτει τους όρους της παρούσας Σύμβασης ή τυχόν Φόρμας Παραγγελίας σε οποιονδήποτε τρίτο, πέραν από τα Συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα, το νομικό σύμβουλο και τους λογιστές χωρίς γραπτή συναίνεση του άλλου μέρους, υπό την προϋπόθεση ότι το μέρος που προβαίνει σε μια τέτοια αποκάλυψη στα Συνδεδεμένα με αυτό πρόσωπα, τον νομικό σύμβουλο ή τους λογιστές συνεχίζει να ευθύνεται για την τήρηση εκ μέρους αυτών των Συνδεδεμένων προσώπων, του νομικού συμβούλου ή του λογιστή με του παρόντος άρθρου 7.2.7.3. Υποχρεωτική Κοινοποίηση. Ο Αποδέκτης μπορεί να κοινοποιεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες του Αποκαλύπτοντος Μέρους στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται εκ του νόμου, εφόσον ο Αποδέκτης επιδίδει στο Αποκαλύπτον Μέρος προηγούμενη ειδοποίηση της υποχρεωτικής κοινοποίησης (στο βαθμό αυτό που επιτρέπεται από το νόμο) και του παρέχει εύλογη βοήθεια, με έξοδα του Αποκαλύπτοντος Μέρους, εάν το τελευταίοεπιθυμεί να εναντιωθεί στην κοινοποίηση. Στην περίπτωση που ο Αποδέκτης υποχρεούται από το νόμο να αποκαλύψει στο Αποκαλύπτον Μέρος Εμπιστευτικές Πληροφορίες ως μέρος μιας πολιτικής διαδικασίας στην οποία το Αποκαλύπτον Μέρος είναι διάδικος, και το Αποκαλύπτον Μέρος δεν εναντιώνεται στην κοινοποίηση, το Αποκαλύπτον Μέρος οφείλει αποζημίωση στον Αποδέκτη για τα εύλογα έξοδα της συλλογής και της παροχής ασφαλούς πρόσβασης σε αυτές τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες.* ΔΗΛΩΣΕΙΣ, ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 8.1. Δηλώσεις. Κάθε μέρος δηλώνει υπεύθυνα ότι συνάπτει έγκυρα την παρούσα Σύμβαση και ότι έχει τη νομική εξουσία να το πράξει.8.2. Οι Εγγυήσεις Μας. Εγγυόμαστε ότι (α) η παρούσας Σύμβαση, οι Φόρμες Παραγγελίας και τα Έγγραφα περιγράφουν με ακρίβεια τις ισχύουσες διοικητικές, φυσικές και τεχνικές εγγυήσεις προστασίας για την εξασφάλιση της ασφάλειας, της εμπιστευτικότητας και της ακεραιότητας των Δεδομένων σας, (β) δεν θα απομειώνουμε ουσιωδώς την συνολική ασφάλεια των Αποκτώμενων Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της συνδρομής, (γ) οι Αποκτώμενες Υπηρεσίες εκτελούνται ουσιωδώς σύμφωνα με τα ισχύοντα Έγγραφα, (δ) με την επιφύλαξη του Άρθρου 4.3 (Ενσωμάτωση με τις Εφαρμογές που Δεν είναι της Info Quest Technologies), δεν απομειώνουμς ουσιωδώς τη λειτουργικότητα των Αποκτώμενων Υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της συνδρομής, και (ε) οι Αποκτώμενες Υπηρεσίες και το Περιεχόμενο δεν εισάγουν Κακόβουλο Κώδικα στα συστήματά Σας. Τα αποκλειστικά επανορθωτικά μέσα για κάθε παράβαση των ανωτέρω εγγυήσεων περιγράφονται στα Άρθρα 11.3 (Καταγγελία) και 11.4 (Επιστροφή χρημάτων ή Πληρωμή κατόπιν Καταγγελίας).8.3. Αποποιήσεις. ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΩΣ ΠΩΣ, ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΥΧΟΝ ΣΙΩΠΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ BETA ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ «ΩΣ ΕΧΟΥΝ», ΧΩΡΙΣ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ. ΚΑΘΕ ΈΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΒΛΑΒΗ Ή ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ.* ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 9.1. Αποζημίωση από Εμάς. Δεσμευόμαστε να Σας παρέχουμε υπεράσπιση κατά οποιασδήποτε αξίωσης, αιτήματος, αγωγής ή διαδικασίας που διεξάγεται ή ασκείται εναντίον Σας από κάποιον τρίτο που ισχυρίζεται ότι η χρήση των Αποκτώμενων Υπηρεσιών δυνάμει της παρούσας Σύμβασης παραβιάζει ή υπεξαιρεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω τρίτου («Αξίωση Εναντίον Σας»), και να Σας καταβάλουμε αποζημίωση για τυχόν ζημιές, έξοδα δικηγορικής αμοιβή και άλλες δαπάνες που τελικά Σας καταλογίζονται, ως αποτέλεσμα, ή για τα ποσά που καταβάλλονται από Εσάς βάσει Επικυρωμένου από το δικαστήριο συμβιβασμού σχετικά με μία Αξίωση Εναντίον Σας, εφόσον (α) Μας κοινοποιήσετε αμελλητί γραπτή ειδοποίηση σχετικά με την Αξίωση Εναντίον Σας, (β) Μας παραχωρήσετε τον αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης και της διευθέτησης της Αξίωσης Εναντίον Σας (εκτός από το ότι δεν μπορούμε να προβούμε σε διευθέτηση τυχόν Αξίωσης Εναντίον Σας εφόσον αυτή δεν Σας απαλλάσσει ανεπιφύλακτα από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης), και (γ ) Μας παρέχετε κάθε εύλογη συνδρομή, με δικά Σας έξοδα. Εάν πληροφορηθούμε σχετικά με μια αξίωση παραβίασης ή υπεξαίρεσης που σχετίζεται με μια Υπηρεσία, δικαιούμαστε κατά την κρίση Μας και χωρίς κανένα κόστος από μέρους Σάς (i) να τροποποιήσουμε την Υπηρεσία έτσι ώστε να αποτρέπεται αυτή η παραβίαση ή υπεξαίρεση, χωρίς να καταπατώνται οι εγγυήσεις Μας βάσει του Άρθρου 8.2 (Εγγυήσεις Μας), (ii) να αποκτήσουμε άδεια για συνεχή χρήση της εν λόγω Υπηρεσίας από Εσάς σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, ή (iii) να καταγγείλουμε τη συνδρομή Σας για την εν λόγω Υπηρεσία κατόπιν γραπτής ειδοποίησης που αποστέλλεται 30 ημέρες πριν και να Σας επιστρέψουμε τυχόν προπληρωμένα έξοδα που καλύπτουν το υπόλοιπο της διάρκειας της καταγγελλόμενης συνδρομής. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις υπεράσπισης και αποζημίωσης δεν ισχύουν στο βαθμό που η Αξίωση Εναντίον Σας ανακύπτει σε σχέση με το Περιεχόμενο, Εφαρμογή που Δεν είναι της Info Quest Technologies ή με τυχόν παραβίαση εκ μέρους Σας των όρων της παρούσας Σύμβασης.9.2. Αποζημίωση από Εσάς. Δεσμεύεστε να Μας παρέχετε υπεράσπιση κατά οποιασδήποτε αξίωσης, αιτήματος, αγωγής ή διαδικασίας που διεξάγεται ή ασκείται εναντίον Μας από κάποιον τρίτο που ισχυρίζεται ότι τα Δεδομένα Σας, ή χρήση από μέρους Σας των Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου κατά παράβαση των όρων της παρούσας Σύμβασης, προσβάλει ή υπεξαιρεί τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του εν λόγω τρίτου ή παραβιάζει το εφαρμοστέο δίκαιο («Αξίωση Εναντίον Μας»), και να Μας καταβάλετε αποζημίωση για τυχόν ζημιές, έξοδα δικηγορικής αμοιβή και άλλες δαπάνες που τελικά Μας καταλογίζονται, ως αποτέλεσμα, ή για τα ποσά που καταβάλλονται από Εμάς βάσει επικυρωμένου από το δικαστήριο συμβιβασμού σχετικά με την Αξίωση Εναντίον Σας, εφόσον (α) Σας κοινοποιήσουμε αμελλητί γραπτή ειδοποίηση σχετικά με την Αξίωση Εναντίον Μας, (β) Σας παραχωρήσουμε τον αποκλειστικό έλεγχο της υπεράσπισης και της διευθέτησης της Αξίωσης Εναντίον Μας (εκτός από το ότι δεν μπορείτε να προβείτε σε διευθέτηση τυχόν Αξίωσης Εναντίον Μας εφόσον αυτή δεν Μας απαλλάσσει ανεπιφύλακτα από κάθε υποχρέωση αποζημίωσης), και (γ ) Σας παρέχουμε κάθε εύλογη συνδρομή, με δικά Μας έξοδα.9.3. Αποκλειστική Επανορθωτικά Μέσα. Το παρόν Άρθρο 9 ορίζει την αποκλειστική ευθύνη του μέρους που υποχρεούται να καταβάλει αποζημίωση και το αποκλειστικό επανορθωτικό μέσο του μέρους που δικαιούται αποζημίωσης κατά του άλλου μέρους για κάθε είδους αξίωση που περιγράφεται σε αυτό το Άρθρο 9.* ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 10.1 Περιορισμός της ευθύνης. Η ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΤΩΝ 12 ΜΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ, ΥΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΕΝ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ. ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ. ΩΣΤΟΣΟ, ΟΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 (ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΚΤΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ).10.2. Εξαίρεση της Αποθετικής και Συναφούς Ζημίας. ΚΑΝΕΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΔΕΝ ΥΠΕΧΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΑΛΛΟΥΣ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΕΣΟΔΩΝ Ή ΓΙΑ ΕΜΜΕΣΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΤΥΧΑΙΑ, ΑΠΟΘΕΤΙΚΗ ΖΗΜΙΑ, ΖΗΜΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ Ή ΖΗΜΙΑ ΤΙΜΩΡΗΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΝ Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΙ ΑΝ ΤΟ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΑΥΤΗΣ. Η ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.* ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 11.1 Διάρκεια της Σύμβασης. Η παρούσα Σύμβαση αρχίζει από την ημέρα που Εσείς την αποδέχεστε για πρώτη φορά και συνεχίζει μέχρι τη λήξη ή την καταγγελία όλων των συνδρομών δυνάμει της παρούσας.11.2. Διάρκεια των Αποκτώμενων Συνδρομών. Η διάρκεια κάθε συνδρομής καθορίζονται στη σχετική Φόρμα Παραγγελίας. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στη Φόρμα Παραγγελίας, οι συνδρομές ανανεώνονται αυτόματα για επιπλέον χρονικό διάστημα ίσης διάρκειας με την εγγραφή που λήγει ή ενός έτους (όποιο από τα δύο είναι μικρότερο), εκτός εάν κάποιο από τα συμβαλλόμενα μέρη επιδίδει στο άλλο ειδοποίηση μη ανανέωσης 30 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη της σχετικής συνδρομής. Η τιμές ανά μονάδα κατά τη διάρκεια της αυτόματης ανανέωσης είναι η ίδια με εκείνες της αμέσως προηγούμενης περιόδου συνδρομής, εκτός εάν σας κοινοποιήσουμε γραπτή ειδοποίηση της αύξησης των τιμών 60 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη λήξη της εν λόγω προηγούμενης συνδρομής, και στην περίπτωση αυτή η αύξηση των τιμών αρχίζει να ισχύει από την ανανέωση και μετά. Τυχόν τέτοια αύξηση των τιμών δεν είναι δυνατόν να υπερβαίνει το 7% της τιμής των Αποκτώμενων Υπηρεσιών ή του Περιεχομένου της αμέσως προηγούμενης περιόδου συνδρομής, εκτός εάν αναγράφεται στη σχετική Φόρμα Παραγγελίας ότι η τιμή αυτή της προηγούμενης περιόδου ορίζεται για διαφημιστικούς λόγους ή για μία μόνο φορά.11.3. Καταγγελία. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση (i) κατόπιν 30 ημερών από τη γραπτή κοινοποίηση προς το άλλο μέρος μας ουσιώδους παράβασης, εφόσον η παράβαση αυτή δεν έχει αποκατασταθεί κατά τη λήξη της περιόδου αυτής, ή (ii) στην περίπτωση που το άλλο μέρος καθίσταται υποκείμενο μιας αίτησης πτώχευσης ή άλλης διαδικασίας αφερεγγυότητας, επιτροπείας, εκκαθάρισης ή εκχώρησης υπέρ των πιστωτών.11.4. Επιστροφή χρημάτων ή Πληρωμή κατόπιν Καταγγελίας. Εάν η παρούσα Σύμβαση καταγγέλλεται από Εσάς σύμφωνα με το Άρθρο11.3 (Καταγγελία), έχουν την υποχρέωση να Σας επιστρέψουμε τυχόν έξοδα που έχουν καταβληθεί εκ των προτέρων και καλύπτουν το υπόλοιπο του χρόνου διάρκειας κάθε Φόρμας Παραγγελίας μετά την ημερομηνία επέλευσης του αποτελέσματος της καταγγελίας. Εάν η παρούσα Σύμβαση καταγγέλλεται από Εμάς, σύμφωνα με το Άρθρο 11.3, έχετε την υποχρέωση να Μας καταβάλλετε τυχόν οφειλόμενα έξοδα που καλύπτουν το υπόλοιπο του χρόνου διάρκειας κάθε Φόρμας Παραγγελίας. Η καταγγελία δεν Σας απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από την υποχρέωσή Σας να καταβάλετε τυχόν έξοδα που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα για τη χρονική περίοδο πριν από την ημερομηνία επέλευσης του αποτελέσματος της καταγγελίας.11.5. Φορητότητα και Διαγραφή των Δεδομένων Σας. Κατόπιν αιτήματός Σας που υποβάλλεται εντός 30 ημερών από την ημερομηνία επέλευσης του αποτελέσματος της καταγγελίας ή λήξης της παρούσας Σύμβασης, Σας διαθέτουμε τα Δεδομένα Σας για εξαγωγή ή μεταφόρτωση, όπως προβλέπεται στα Έγγραφα. Μετά την πάροδο της προθεσμίας των 30 ημερών, δεν έχουμε υποχρέωση να διατηρούμε ή να παρέχουμε τα Δεδομένα Σας, και επομένως μπορούμε να διαγράφουμε ή να καταστρέφουμε όλα τα αντίγραφα των Δεδομένων Σας που βρίσκονται στα συστήματά Μας ή άλλως πως στην κατοχή ή τον έλεγχό Μας, όπως προβλέπεται στα Έγγραφα, εκτός εάν αυτό απαγορεύεται από το νόμο.11.6. Διατάξεις που Επιβιώνουν. Τα Άρθρα 5 (Χρεώσεις και Καταβολή σχετικά με τις Αποκτώμενες Υπηρεσίες), 6 (Αποκλειστικά Δικαιώματα και Άδειες), 7 (Εμπιστευτικότητα), 8.3 (Αποποιήσεις), 9 (Αμοιβαία Αποζημίωση), 10 (Περιορισμός της Ευθύνης), 11.4 (Επιστροφή χρημάτων ή η Πληρωμή κατόπιν Καταγγελίας) , 11.5 (Φορητότητα και Διαγραφή των Δεδομένων Σας), 12 (Ποιο είναι το Αντισυμβαλλόμενο Μέρος, Κοινοποιήσεις, Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία) και 13 (Γενικές διατάξεις) συνεχίζουν να ισχύουν και μετά την καταγγελία ή τη λήξη της παρούσας Σύμβασης.* ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ TΟ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟ ΜΕΡΟΣ, ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ, ΕΦΑΡΜOΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ 12.1. Γενικά. Ποιο είναι το μέρος με το οποίο συμβάλλεστε δυνάμει της παρούσα Σύμβασης, σε ποια διεύθυνση αποστέλλονται οι κοινοποιήσεις Σας οι οποίες προβλέπονται από την παρούσα Σύμβαση, ποιο δίκαιο εφαρμόζεται επί της αγωγής που προκύπτει από ή σχετίζεται με την παρούσα Σύμβαση, και ποια δικαστήρια έχουν δικαιοδοσία να αποφασίσουν επί της αγωγή αυτής. Συμβάλλεστε με την «Info Quest Technologies Α.Ε.», μία Ελληνική ιδιωτική εταιρεία. Οι κοινοποιήσεις αποστέλλονται στη διεύθυνση: Πάντου 25, Καλλιθέα, 17671, Αθήνα, Ελλάδα. Εφαρμοστέο δίκαιο είναι το Ελληνικό δίκαιο και τα δικαστήρια της Αθήνας, Ελλάδα απολαύουν αποκλειστικής δικαιοδοσίας.12.2. Τρόπος Κοινοποίησης. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση, όλες οι ειδοποιήσεις, άδειες και εγκρίσεις που προβλέπονται από την παρούσα γίνονται εγγράφως και θεωρείται ότι έχουν γίνει από: (i) την παράδοση αυτοπροσώπως, (ii) τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την αποστολή, (iii) τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα μετά την επιβεβαίωση της αποστολής με επιβεβαίωση, ή (iv) την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για την κοινοποίηση καταγγελίας ή αξίωσης αποζημίωσης). Οι σχετικές με τις χρεώσεις κοινοποιήσεις που απευθύνονται σε Εσάς αποστέλλονται στη διεύθυνση έκδοσης τιμολογίου που υποδεικνύεται από Εσάς. Οι υπόλοιπες κοινοποιήσεις προς Εσάς απευθύνονται στο σχετικό διαχειριστή του συστήματος Υπηρεσιών που ορίζεται από Εσάς.12.3. Συμφωνία για την Εφαρμοστέο Δίκαιο και τη Δικαιοδοσία. Τα συμβαλλόμενο μέρη αποδέχονται το εφαρμοστέο δίκαιο που ορίζεται ανωτέρω, εκτός των κανόνων διεθνούς ιδιωτικού δικαίου, καθώς και την αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων που υποδεικνύονται παραπάνω.* ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 13.1. Συμμόρφωση με τους κανόνες Εξαγωγών. Οι Υπηρεσίες, το Περιεχόμενο ή κάθε άλλη τεχνολογία που διαθέτουμε, και τα παράγωγά τους μπορεί να υπόκεινται σε νόμους και κανονισμούς της Ελλάδας και άλλων εννόμων τάξεων περί ελέγχου των εξαγωγών. Τα μέρη δηλώνουν υπεύθυνα ότι το όνομά τους δε συγκαταλέγεται σε τυχόν κατάλογο προσώπων του Ελληνικού κράτους προς τα οποία απαγορεύονται οι εξαγωγές. Υποχρεούστε να απαγορεύετε στους Χρήστες την πρόσβαση ή τη χρήση Υπηρεσιών ή Περιεχομένου σε χώρες κατά των οποίων η Ελλάδα έχει κηρύξει εμπάργκο ή που συνεπάγεται παράβαση των νόμων ή των κανονισμών περί ελέγχου εξαγωγών της Ελλάδας.13.2. Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Κανένας από τους εργαζόμενους ή τους εκπροσώπους Μας δεν Σας έχει προσφέρει και Εσείς δεν έχει αποδεχτεί από κανένα τέτοιο πρόσωπο τυχόν παράνομη ή αθέμιτη δωροδοκία, προμήθεια, πληρωμή, δώρο, ή πράγμα αξίας σε σχέση με την παρούσα Σύμβασης. Εύλογα δώρα και ψυχαγωγία που παρέχονται κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρήσεων δεν παραβιάζουν τον παραπάνω περιορισμό. Σε περίπτωση που πληροφορηθείτε τυχόν παράβαση του παραπάνω περιορισμού, έχετε την υποχρέωση να καταβάλλετε κάθε εύλογη προσπάθεια προκειμένου να ενημερώσετε έγκαιρα το Νομικό Μας Τμήμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση legal@info Quest Technologies.gr.13.3 Συνολική Σύμβαση και Σειρά Προτεραιότητας. Η παρούσα Σύμβαση αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας που συνάπτεται ανάμεσα σε Εσάς και Εμάς σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών και του Περιεχομένου από Σας και υπερισχύει όλων των προηγούμενων και υφιστάμενων συμβάσεων, προτάσεων ή δηλώσεων, που έγιναν εγγράφως ή προφορικώς αναφορικά με το αντικείμενό της. Τυχόν τροποποίηση, διόρθωση ή παραίτηση από οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει αποτελέσματα, εκτός εάν γίνεται εγγράφως και υπογράφεται από το μέρος σε βάρος του οποίου γίνεται αυτή η τροποποίηση, διόρθωση ή παραίτηση. Τα μέρη συμφωνούν ότι τυχόν όροι ή προϋποθέσεις που αναγράφονται στην εντολή αγοράς ή σε οποιαδήποτε άλλο από τα έγγραφά Σας σε σχέση με την παραγγελία (εκτός από τη Φόρμα Παραγγελίας) είναι άκυροι. Σε περίπτωση σύγκρουση ή ασυμφωνίας μεταξύ των ακόλουθων εγγράφων, η σειρά προτεραιότητας έχει ως εξής: (1) η σχετική Φόρμα Παραγγελίας, (2) η παρούσα Σύμβαση, και (3) τα Έγγραφα.13.4. Εκχώρηση. Τα μέρη απαγορεύεται να εκχωρούν τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις που τους παρέχονται στην παρούσα, εκ του νόμου ή διαφορετικά, χωρίς τη γραπτή συναίνεση του άλλου μέρους (το οποίο δεν μπορεί να την αρνείται αδικαιολόγητα)· ωστόσο, τα μέρη μπορούν να εκχωρούν την παρούσα Σύμβαση στο σύνολό της (συμπεριλαμβανομένης κάθε Φόρμας Παραγγελίας), χωρίς να απαιτείται συναίνεση του άλλου μέρους στα Συνδεδεμένα με αυτά πρόσωπα ή σε σχέση με τυχόν συγχώνευση, εξαγορά, εταιρική αναδιοργάνωση ή την πώληση όλων ή σχεδόν όλων των περιουσιακών τους στοιχείων. Παρά τα ανωτέρω, εάν ένα μέρος εξαγοράζεται από, πωλεί ουσιαστικά το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων σε, ή υφίσταται μεταβολή του ελέγχου υπέρ ενός άμεσου ανταγωνιστή του άλλου μέρους, τότε το τελευταίο αυτό μέρος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με γραπτή κοινοποίηση. Σε περίπτωση μιας τέτοιας καταγγελίας, Σας επιστρέφουμε τυχόν έξοδα που έχουν καταβληθεί εκ των προτέρων και καλύπτουν το υπόλοιπο της διάρκειας όλων των συνδρομών. Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, η παρούσα Σύμβαση δεσμεύει και τίθεται σε ισχύ προς όφελος των μερών, των διαδόχων τους και επιτρεπόμενων εκδοχέων τους.13.5. Σχέσεις των Μερών. Τα μέρη είναι ανεξάρτητα συμβαλλόμενα πρόσωπα. Με την παρούσα Σύμβαση δε δημιουργείται προσωπική εταιρεία, σχέση δικαιόχρησης, κοινοπραξία, σχέση πρακτορείας, σχέση εμπιστοσύνης ή εργασιακή σχέση μεταξύ των μερών.13.6. Τρίτοι Ωφελούμενοι. Οι δικαιοπάροχοί Περιεχομένου Μας απολαύουν των δικαιωμάτων και της προστασίας Μας όπως αυτά προβλέπονται από την παρούσα σε σχέση με το Περιεχόμενο. Δεν υπάρχουν άλλα τρίτα πρόσωπα που να ωφελούνται από την παρούσα Σύμβαση.13.7. Παραίτηση. Τυχόν μη άσκηση ή καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε δικαιώματος που παρέχεται βάσει της παρούσας Σύμβασης δε συνιστά παραίτηση του μέρους από το δικαίωμα αυτό.13.8. Διαιρετό. Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας Σύμβασης κριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο αντίθετη προς το νόμο, η διάταξη αυτή θεωρείται άκυρη, ενώ οι υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας Σύμβασης εξακολουθούν να ισχύουν.13.9. Δικηγορική Αμοιβή. Εφόσον ζητηθεί, υποχρεούστε να Μας καταβάλλετε το σύνολο των εύλογων εξόδων δικηγορικής αμοιβής καθώς και του κόστους είσπραξης τυχόν αμοιβών ή χρεών που Μας οφείλονται στο πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης μετά την παράβαση του Άρθρου 5.2 από μέρους Σας (Τιμολόγια και Καταβολή).ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ Η συνεργασία σας με την εταιρεία μας, συνεπάγεται ότι έχετε λάβει γνώση του Κώδικα Δεοντολογίας και Ηθικής Συμπεριφοράς του Ομίλου Quest https://www.quest.gr/flipbook/kce.html και θα τηρείτε και συμμορφώνεστε με τις αξίες και αρχές που περιλαμβάνονται σε αυτόν.